Skolens elever har et elevråd i Grundskolen. Der deltager 2 elever fra hver klasse (4.- 6. kl.) i møderne, som afholdes efter en mødeplan eller ad hoc. Der vælges et nyt elevråd til hvert skoleår, alle elever fra 4.-6. klasse kan stille op til elevrådet. De elever som opnår flest stemmer repræsentere klassen i elevrådet.

Til elevrådets første møde vælges en formand, næstformand og sekretær. Elevrådet er repræsenteret på et skolebestyrelsesmøde i løbet af året. Her fortæller elevrådet om deres arbejde. Elevrådet deltager uden stemmeret med to medlemmer i skolens sikker­hedsgruppe, når sagerne drejer sig om undervisningsmiljøet.

 
Elevrådsformændene og sekretærerne deltager hvert år i et fælleskommunalt internat over to dage i september måned. Her præsentere eleverne deres skole for hinanden.
 
Elevrådene ansøger også om midler til deres arbejde, når elevrådsparlamentet samles hvert år i byrådssalen. Disse penge er tidligere blevet brugt på bænke i gårdhaverne samt nye gardiner i klasserne.

Flemming Steffens er kontaktlærer til elevrådet